Skip to main content

قیمت دستگاه تست کشش سیم بکسل آسانسور

قیمت دستگاه تست کشش سیم بکسل آسانسور

 

دستگاه کشش سیم بکسل آسانسور- جی لیفت 

قیمت دستگاه تست کشش سیم بکسل آسانسور

بسیاری از متخصصان  از کشش سنج  برای اندازه گیری

کشش  سیم بکسل ها استفاده می کنند تا بتوانند  کشش

کلیه  سیم بکسل ها را در یک  حد قابل قبول متعادل کنند.به

هر حال قابل ذکر است  که این روش دقیق تر  از روش

Tuning ing  است.در این روش سرویسکاران  توسط ابزار 

از روی سقف کابین آسانسور، با دسترسی به قاب وزنه تعادل 

نسبت به اندازه گیری کشش  سیم بکسل ها مقایسه یکدیگر

اقدام می نمایند.اندازه گیری با این روش بسیار زمان بر

است و نیز به کشیدن تک تک سیم بکسل ها و خواندن

نیروی فنر نیرو سنج می باشد.در هر بار اندازه گیری هر یک

از سیم بکسل ها اندازه حاصل از داده ها با یکدیگر مقایسه

شده و   در نهایت کلیه اندازه ها مجدا ارزیابی می شوند.

پس از پایان اندازه گیری ها در صورت مشاهده مقادیر

نامناسب و اضافی بیش از حد و یا کاهش این اعداد مجدد

کشش سیم بکسل تنظیم می  شوند.پس از تنظیم تنش سیم

بکسل ها ،مجدا اندازه گیری شروع شده و مقدار کشش

بالانس می شود و در صورت نیاز به تنظیم مجدد سپس دوباره

کلیه مراحل تکرار می گردد.

 

استفاده از دستگاه کشش دقیق سیم بکسل آسانسور

این ابزار در انواع و روش های اجرایی مختلف اندازه گیری در بازار وجود دارد.کلیه این نوع ابزارها نیز بر اساس اندازه

گیری از خمش ، کشش، و یا انحراف سیم بکسل استفاده شده اند. در نوع خمشی یک مقدار مشخص نیرو به سیم بکسل

وارد می شود و میزان انحراف در مقابل  این نیرو اندازه گیری می گردد.

قیمت دستگاه تست کشش سیم بکسل آسانسور

و سپس محاسبات لازم در دستگاه با استفاده از یک پردازش گر صورت می گیرد و نهایتا دستگاه مقدار بار اعمال

شده بر سیم بکسل را نشان می دهد.

در نوع دیگری قطعه اندازه گیری { پراب} که در سایز های مختلف ساخته شده است و سیم بکسل بسته شده و در اثر کشش

سیم بکسل استرین گیج داخل آن کش آمده و لذا مقاومت آن تغییر می کند.این قطعات به پردازش گر متصل شده و در

نهایت مقدار بار اعمالی به تک تک سیم بکسل ها را نشان می دهند.

در این نوع دستگاه مهم نیست که چند قطعه اندازه گیری سیم بکسل به آن همزمان متصل است . زیرا مقدار خوانده شده

در هر یک مستقل از دیگری و دقت در هر یک از آنها برابر است.

قیمت دستگاه تست کشش سیم بکسل آسانسور

ظرفیت دستگاه استرین گیج متناسب با قطر

سیم بکسل 

اعمال فشار و یا کشش در هنگام  اندازه گیری

سیم بکسل و تبدیل آن به نیروی وارده  بر

سیم بکسل متناسب با قطر آن اساس کار این

نیرو سنج هاست. خطای دقت اندازه گیری 

این دستگاهها حدود ۴  تا ۱۶

درصد متغیر است و لذا مقدار بار

خوانده شده روی پردازش گر { حداقل و

حداکثر می تواند تا این حد متفاوت باشد.

عموما تا خطای ۱۰ درصد  اختلاف اندازه

گیری در هر یک از سیم بکسل ها با نیروی

متوسط در هر یک قابل قبول است.

تست سر خوردن سیم بکسل آسانسور 

یکی از روش های کنترل مقدار کشش متعادل در سیم بکسل ها آزمایش تجربی در نحوه سر خوردگی آنها  در سطح شیار

است .این روش در کشور ما از سوی نصابان و بازرس های محلی به کار گرفته می شود.

جهت اطلاع دقیق ازقیمت دستگاه کشش سیم بکسل آسانسور لطفا تماس بگیرید 

4.5/5 (6 Reviews)
ارسال درخواست خرید از طریق واتساپ