Skip to main content

 نصب سینی زیر کابین آسانسور و سینی زیر درب طبقه آسانسور

 نصب سینی زیر کابین آسانسور و سینی زیر درب طبقه آسانسور

 

 

 

شرایط سینی کابین آسانسور 

این سینی باید دارای زاویه  قائم، با ارتفاع حداقل ٧٥ سانتی  متر در قسمت قائم باشد و در انتهای خود دارای پخی با زاویه  ٦٠ درجه نسبت به افق داشته باشد و تصویر آن حداقل 20میلی متر در صفحه افق باشد. مقاومت این سینی نباید همچون مقاومت دیواره کابین آسانسور بوده و دربرابر اعمال نیروی ٣٠٠ نیوتن بر ٥ سانتی متر مربع تغییر شکل دائم ندهد و تغییری شکل دائم آن بیش از ١٥ میلی متر نباشد.

 نصب سینی زیر کابین آسانسور و سینی زیر درب طبقه آسانسور

 

 

فلسفه لازمه  سینی زیر کابین آسانسور چیست

از اهداف وجود سینی زیر کابین آسانسور (زیر درب کابین آسانسور)  تامین ایمنی و جلوگیری از سقوط مسافر نجات یافته از کابین به داخل چاه است . چرا که در عملیات نجات دستی در صورت باز کردن درب طبقه احتمال هم سطح نبودن کابین و درب طبقه  آسانسور و سقوط مسافر به داخل چاه وجود دارد. لذا به دلیل تعجیل ناجی در عملیات نجات و عدم توجه به شاخص طبقات روی سیم بکسل ها با رنگ سفید در موتور خانه بسیار بالاست . 

از دیگر کاربرد اهداف آن و پخی لبه سینی و انحراف به سمت زیر کابین ایجاد ایمنی برای سرویس کار است.  در صورتی که سرویس کار با درب طبقه باز (با جامپرسری ایمنی درب ) نسبت به  احضار کابین اقدام کند . لبه پخی سینی زیر کابین سرویس کار را به عقب رانده و مانع  از صدمه سرویس کار مانند گیوتینی شدن (سر پنجه های پا )   توسط کابین جلوگیری می شود.

 نصب سینی زیر کابین آسانسور و سینی زیر درب طبقه آسانسور

جهت اطلاع دقیق از قیمت انواع ورق های درب طبقه و کابین آسانسور لطفا واتس آپ درخواست دهید

4.3/5 (3 Reviews)
Call Now Button